CMP woredas on the map of Oromia region

Oromia CMP woredas.pdf  (1.7 MB)