Updated: Wednesday 30 May 2018

Hyvia Tuloksia

Yhteisöjen ja hallinnon sitoutuminen varmistaa tulokset Etiopian vesihuollossa

Kolmetoista vuotta sitten Etiopian ja Suomen yhteisrahoitteisessa vesihuolto ja sanitaatio-ohjelmassa siirryttiin yhteisörahoitusmalliin, jossa investointirahoitus vesihuoltoon kanavoitiin hallinnon sijasta ammattimaisesti toimivien pienrahoituslaitosten kautta kyläyhteisöille. Vastuunottaminen rakentamisesta kasvatti yhteisöjen omistajuutta ja jopa viisinkertaisti rakentamisnopeuden sekä paransi laatua ja kestävyyttä yhteisöjen miesten ja naisten ottaessa aidosti vastuuta rakentamisesta ja vesihuollon rakenteista. Vuosien varrella vesihuollon toteuttamismalli levisi Etiopiassa laajalle kattaen nyt lähes10 prosenttia koko Etiopian vesihuollosta. Nykytoimintatasollaan joka vuosi noin 300 000 - 400 000 uutta hyödynsaajaa saa puhdasta vettä Etiopian maaseudulla, mikä helpottaa naisten työtaakkaa ja parantaa elämän laatua. Suomen kehitysyhteistyörahoitus saa liikkeelle myös erittäin mittavaa investointirahoitusta Etiopian valtionbudjetista itseltään ja hanke vastaanottaa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa Etiopian hallinnolta. Tämä vastaa noin 60-70 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista ja osoittaa Etiopian hallinnon voimakasta sitoutumista hankkeeseen.