Updated: Tuesday 29 November 2016

Yhteisön osallistaminen tärkeää Etiopian maaseudun vesihuollon kehittämisessä

Vesi on välttämätöntä luonnolle ja perustarve ihmiskunnalle. Niin yhdyskunnat, teollisuus kuin maatilatkin tarvitsevat vesihuoltoa. Makean veden saatavuutta rajoittavat kuitenkin ilmaston muutos ja vesihuoltopalveluiden tuoton kapasiteettia muun muassa väestön kasvu sekä toimimattomat järjestelmät.

– Se, että kaikille riittää juomakelpoista vettä, on kiistaton tavoite, kun edistetään koulutusta, terveyttä, elinoloja, sekä taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Sanitaatio puolestaan edellyttää, että raakavesilähteet pidetään puhtaina, TTY:llä väittelevä Beshah Behailu kertoo.

Behailu tutki väitöskirjaansa varten Etiopian maaseudun vesihuollon kestävyyttä ja sen kehittämistä. Vesihuoltopalvelut kattavat järjestelmien toteuttamisen ohella niiden kestävän käytön ja kunnossapidon niiden koko elinkaaren ajan. Tutkimus paljasti maaseudun vesihuollon kestävyyteen liittyviä ongelmia, jotka voivat johtua sosiaalisista, institutionaalisista ja taloudellisista syistä. Tulokset ovat tärkeitä päätöksenteolle, kehitysyhteistyön osapuolille ja tutkijoille kehitettäessä kestävämpiä maaseudun vesihuoltopalveluita.

Suomen kehitysyhteistyöhankkeen lähestymistapa osallistaa hyvin

Behailun tutkimus linkittyy Suomen tukemaan niin sanottuun Community Managed Project (CMP)- lähestymistapaan, jota on toteutettu vuonna 1994 alkaneessa Suomen ja Etiopian maaseudun vesihuollon kehitysyhteistyöhankkeessa. Lähestymistapaa on kehitetty kahden vuosikymmenen ajan. Behailu tutki lähestymistavan toimivuutta ja muutosta sekä vertaili sen toimivuutta muihin Etiopiassa käytettyihin lähestymistapoihin.

– Jotta vesihuoltopalveluita voidaan kehittää, on tärkeää löytää tapoja, jotka ottavat huomioon palveluiden häiriöt ja perinteiset tavat toimia, Behailu sanoo.

Beshah Behailu teki tutkimustaan varten Etiopiassa muun muassa kyselyjä kotitalouksissa sekä haastatteli alueen virkamiehiä. Tutkimuksessa selvisi, että yhteisön mukanaolo on suositeltava keino maaseudun vesihuoltopalveluiden laajentamiseksi.

– CMP-lähestymistapa on osoittautunut huomattavan toimivaksi osallistaessaan käyttäjäyhteisöjä.

Käyttäjien osallistaminen tulee hoitaa kunnolla siten, että aito osallistuminen voi johtaa omistajuuteen. Osallistuminen kaikissa muodoissa ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Joissain olosuhteissa osallistamista voidaan käyttää väärin, mikä voi johtaa pakotettuun osallistumiseen, Behailu sanoo.

– Sidosryhmät ja erityisesti käyttäjäyhteisöt tulee saada mukaan hankkeiden toteutukseen niiden kaikissa vaiheissa, mitä kautta voidaan edistää kansalaisten omistajuutta ja aktiivista osallistumista käyttövaiheeseen.

Väitöstilaisuus keskiviikkona 30.11.2016

Diplomi-insinööri Beshah Behailun vesihuoltoalaan kuuluva väitöskirja Rural Water and Sanitation: Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia (Maaseudun vesihuoltopalvelut: CMP-lähestymistapa kestävän kehityksen edistämiseksi Etiopiassa) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa keskiviikkona 30.11.2016 kello 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Henry Nygård Åbo Academista. Tilaisuutta valvoo dosentti Tapio Katko TTY:n rakennustekniikan laitokselta.

Source:http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/vaitostiedotteet/yhteison-osallistaminen-tarkeaa-etiopian-maaseudun-vesihuollon-kehittamisessa-x172517c2

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3867-4

Lisätietoja:  Beshah Behailu puh. 041 367 1153, etunimi.sukunimi@tut.fi