Suomeksi

Community-led Accelerated WASH Project - hankkeen neljäs vaihe (COWASH IV) on vuosina 2021 – 2024 toimiva Suomen ja Etiopian hallitusten välinen kehitysyhteistyöhanke. COWASH IV - hanke soveltaa yhteisövetoista Community Managed Project (CMP) – lähestymistapaa, jonka mukaan paikalliset yhteisöt, koulut ja terveysasemat hakevat rahoitustukea heidän omien vesihuolto- ja sanitaatiohankkeidensa toteuttamista varten, vastaten itse niihin liittyvistä hankinnoista sekä niiden hallinnoinnista. Tukemalla paikallisten yhteisöjen vesihuoltohankkeiden toteutusta, COWASH IV:n laajempana tavoitteena on kansanterveyden edistäminen, ilmastonmuutokseen liittyvän sopeutumiskyvyn lisääminen sekä paikallisten yhteisöjen sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden kehittäminen. COWASH IV:n hankealue on laajentunut edellisiin vaiheisiin verrattuna, hankkeen toimiessa nykyään seitsemässä Etiopian osavaltiossa (Amhara, Oromia, Benishangul-Gumuz, Southern Nations and Nationalities and Peoples, Sidama, South-West Ethiopia & Tigray) ja yhteensä 104 kunnassa. Tältä sivulta löydät lisätietoa suomeksi COWASH-hankkeesta ja CMP-lähestymistavasta. Karjalainen 22.2.2019

Tassa kaksi skannia Karjalainen lehdesta 22.2.2019

Read more

Tietoa Suomen vesituesta

Lyhyt yhteenveto Helmikuussa 2019 Suomen vesisektoring tuesta

Read more

Hyvia Tuloksia

Yhteisöjen ja hallinnon sitoutuminen varmistaa tulokset Etiopian vesihuollossa

Read more

Yhteisön osallistaminen tärkeää Etiopian maaseudun vesihuollon kehittämisessä

Diplomi-insinööri Beshah Behailu teki kenttätutkimusta maaseudun vesihuollosta Etiopiassa ja arvioi keinoja edistää vesihuoltopalveluiden kestävyyttä. Tutkimuksen mukaan yhteisön mukanaolo on tärkeää kehitettäessä maaseudun vesihuoltopalveluita.

Read more

Missä COWASH toimii?

COWASH-hanke toimii tällä hetkellä 76 kunnassa viidessä eri osavaltiossa, jotka ovat Amhara, Oromia, Tigray, Benishangul-Gumuz ja Etelävaltiot (SNNPR). 

Tarkempaa tietoa COWASHin toiminnasta sen eri toiminta-alueilla löytyy osiosta "CMP Regions". 

Read more

Kaivon vartija

Yelibe Yibelu on neljän lapsen äiti ja Gult 5-kylän vesipisteen vartija Amharan läänissä. Oheisessa jutussa hän kertoo työstään ja uuden vesipisteen tuomista muutoksista kylän arjessa. 

Read more